Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Mayıs 2022

Peygamberler Tarihi

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)

Peygamber efendimiz, Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Allahü teâlânın yarattığı varlıkların en şereflisi Muhammed aleyhisselâmdır. Her şey O’nun hürmetine yaratıldı....

Danyal Aleyhisselam

Danyal Aleyhısselamın Soyu: Danyal b.Hızkıl´ül ´asgar, Peygamber oğullarından, Süleyrnan b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı. Danyal Aleyhisselâmın Resul Olmayan Bir Nebi (Peygamber)...

Davud Aleyhisselam

Dâvûd Aleyhısselamın Soyu: Dâvûd b.İşâ Aleyhisselâm; Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmın soyundandır. Dâvûd Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: Dâvûd Aleyhisselâm:...

Hızkıl Aleyhisselam

Hızkıl Aleyhisselâmın Soyu Ve Künyesi: Hızkıl b. Bûzi, Bûri veya Nûridir Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra,...

Şuayb Aleyhisselam

Şuayb Aleyhisselâmın Soyu : Şuayb b. Mîkâil, b. Yeşcür, b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselâmdır. Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın...

Lut Aleyhisselam

Lût Aleyhisselâmın Soyu: Lût b.Hâran, b.Târah, b.Nahor, b.Saruğ´dur. Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran´ın oğlu idi. ...

Hud Aleyhisselam

Hûd Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleği: Hûd (Âbir) b.Abdullâh, b.Rebah, b.Halud b.Âd, b.Avs, b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır. Hûd Aleyhisselâm, Âd...

İsa Aleyhisselam

İsâ Aleyhisselâmın Annesi Hz. Meryem´in Soyu, Doğuşu, Beytülmakdis Mescidine Adanıp Bırakılışı Ve Bazı Faziletleri: Hz. Meryem´in babası İmran b.Mâsân olup...

İrmiya Aleyhisselam

İrmiya Aleyhisselâmın Soyu: İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm´ın soyundan gelen Hârûn b.İm-ran Aleyhisselâmın soyundandı. Kendisinin, Hızır Aleyhisselâm olduğu ve zaman...

Şemuyel Aleyhisselam

Şemûyel Aleyhisselâmın Soyu: Şemûyel b.Bali, b.Alkama, b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf´dır. Şemuyel Aleyhisselâm, İsrail oğullarındanve Hârûn Aleyhisselâmın zürriye-tindendi. Şemuyel...

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselam

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın Soyu: Kâlib b. Yüfena, b. Bariz (Fariz), b. Yehuza, b. Yâkub b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselâmdır....

Zülkifl Aleyhisselam

Zülkifl Aleyhisselâmın İsmi Ve Soyu: Bişr (Zülkifl) b.Eyyûb Aleyhisselâm´dır. Zülkifl Aleyhisselâmın Peygamberliği Ve Bazı Faziletleri: Yüce Allah; Eyyûb Aleyhiselam´dan sonra,...

İshak Aleyhisselam

İshak Aleyhisselâmın Soyu Ve Doğuşu: İshak Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın ikinci oğlu olup Hz.Sâre´den doğ­muştur. O zaman, İbrahim Aleyhisselâm, yüz yirmi...

Nuh Aleyhisselam

Nuh Aleyhisselâmın Soyu: Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlâil, b.Kayn...

Zekerriya ve Yahya Aleyhisselamlar

Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleki: Zekeriyyâ b.Berahyâ Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisse-lâmlara, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Yehûza b.Yâkub Aleyhisselâ-ma...

Şaya Aleyhisselam

Şâ´yâ b.Emus veya Emsıya´dır. İsrail Oğullarının Musa Aleyhisselâmdan Sonraki Durum Ve Tutumları Şâ´yâ Aleyhisselâmın Peygamberliği: Mûsâ Aleyhisselâmdan sonra, İsrail...

Yunus Aleyhisselam

Yûnus Aleyhisselâmın Soyu, Adı Ve Yurdu: Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk, b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla­rı soyundandı. Matta,...

Yuşa b. Nun Aleyhisselam

Yûşa´ B. Nûn Aleyhisselâmın Soyu : Yûşa´ b. Nûn, b. Efrâim, b. Yûsuf, b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisse-lâm´dir....

12