Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Ekim 2020

Kurban

Kurbanın Bedelini Yoksullara Vermekle Kurban Kesilmiş Olur mu?

Bazı kimseler hemen her yı1 kurban bayramında bu soruyu sorarlar: Hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini yoksullara vermekle kurban kesilmiş...

Kurbanın Kazası

Kurban kesme günlerinde kurbanını herhangi bir nedenle kesmeyen bir kimse, bir an önce bunu kaza etmesi gerekir. Bu da ya...

Kurban Ailede Kimin Adına Kesilir?

Hanefi âlimlerinin görüşlerine göre, aile içinde, şahsı adına kimin serveti varsa kurban onun adına kesilir. Aile içinde her zengin şahıs,...

Kurban Bir İbadet midir Yoksa Gelenek midir?

Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekat gibi Hicretin ikinci yılında meşru...

Kurban Borcu Düşer mi?

Geçen yıl kurban kesecek durumda olmamıza rağmen kurban kesmemiştik. Şimdi maddi durumum iyi değil. Kurban borcum üzerimden düşer mi?  Kurbanın...

Kurbanda Mekruh Olan Davranışlar

Kurbanlık hayvanın yününden veya sütünden yararlanılması; kurbanlık hayvanın değiştirilmesi; kurbanlık hayvana binilmesi; bulunması mekruh olan kusuru taşıyan hayvanın kurban edilmesi;...

Kurban Kimlere Borçtur?

Kurban, mukim olan ve sadaka-i fıtır nisabına malik olan her kadın ve erkek müslümana vaciptir.  Bu tariften şu anlaşılıyor: Müslüman...

Kurbanın Hükmü

İslâm alim ve müçtehitleri kurbanın hükmü hakkında farklı içtihatlarda bulunmuşlardır.  İmam Azam Ebû Hanife’ye göre kurban vaciptir. Delili de:”Rabbin için...

Kurbanda Müstehaplar

-Eyyâm-ı nahr’dan önce kurbanlığı bağlamak. -Hayvana kurbanlık nişanı takmak, işaretlendirmek. -Kesilecek yere güzellikle, eziyet vermeden götürmek. -Yemek borusu, nefes borusu...

Kurbanda Vekâlet

-Bir müslüman kurbanını kendisi kesebileceği gibi bir müslümana da kestirebilir. Ancak kendisinin kesmesi daha faziletlidir. -Kurbanı kestirme konusundaki izin bizzat...

Kurbanlık Hayvanlar ve Aranan Şartlar

-Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. -Vahşi hayvanlardan kurban etmek caiz değildir. Çiftleşen hayvanlardan doğan yavrunun annesi...

Kurbanlık Olan Hayvan Boğazlanmadan Önce Yavrularsa

Yavru da annesiyle beraber kesilir. Bu hüküm kendisine kurban vacip olmadığı halde kurbanlığı satın alıp kendine vacip kılan fakir hakkındadır....

Kurbanlıktan Nasıl Faydalanılır?

-Kurbanlıktan tüylerinin kırpılması ve sütünün sağılması suretiyle faydalanmak mekruhtur. -Eğer kırpılmış ise tüyü ve sütlü ise sütü sağılıp tasadduk edilir....

Ortaklaşa mı yoksa tek başına kurban kesmek mi daha faziletli?

Bu hususta asıl kaide şudur: Eğer et ve değer itibariyle eşit olurlarsa, eti daha lezzetli olan efdaldir. Şayet bu konuda...

Satın Aldıktan Sonra Kurbana Ortak Almak

Soru: Tek başına kesmek niyetiyle kurban alan bir kimse, daha sonra başkalarını kurbanına ortak alabilir mi?  Cevap: Alabilir, fakat bu...

Zenginliğin Ölçüsü

Herhangi mali bir ibadetin borç olması için ön görülen zenginlik ölçüsü ‘Nisap’ kelimesi ile ifade edilmektedir.  Kurban nisabı, kişinin temel...

12