Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Mayıs 2022

Hac

Hac ve Kadın

-Hac ve umrenin yerine getirilişi açısından kadınlarla erkekler arasında bir fark yoktur.-Kadınlar için erkeklerde olduğu gibi özel bir ihram kıyafeti...

Tavafta Hızlı Yürüyüşün Hikmeti Nedir?

Resulullah (sav) ve ashabı (ra) Mekke’ye, Medine hummasından bitkin düşmüş bir halde geldiler. Müşrikler şehirde dedikodu yaparak:

Hac Kimlere Farzdır?

Haccın farz olmasının şartları şunlardır:

Hac Günleri Değişir mi?

Son günlerde  bazı kimseler, haccın, Peygamberimizden itibaren bugüne kadar yapılagelmiş olan belli günler dışında da yapılabileciğini, bu suretle belli günlerde...

Haccın Diğer İbadetlerden Farkı Nedir?

Haccın diğer  ibadetlerden farklı yönleri vardır. Haccın dışındaki ibadetler, namaz ve oruç gibi ya yalnız bedenî yahut zekât gibi yalnız...

Haccın Farz Olduğuna Dair Deliller

Cenab-ı Hak buyuruyor: 

Haccın Farzları

Haccın farzları üçdür.  Bu üçünden biri yapılmazsa hac sahîh olmaz.

Hac Nedir

Hac Nedir? Hac, sözlükte saygıdeğer makamlara isteyerek ziyarette bulunmak demektir.