Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Mayıs 2022

Esma’ül Hüsna

El-Ahir (Celle Celâlühü)

Ahir Sonu olmayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 3) Hiç bir şey...

Ez-Zahiru (Celle Celâlühü)

Zahir Görünen, varlığı aşikar olan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3) Zâhir, varlığı her şeyde açıkça...

El-Bâtınü (Celle Celâlühü)

Bâtın Gizli bulunan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3) Allah Teâlâ’nın varlığı, hem aşikar hem gizlidir. ...

El-Vâlî (Celle Celâlühü)

Vâlî Bütün varlıkları idare eden Vali adının muhtevasında, alemdeki oluşumla ilgili bütün isimlerin kullanımı bulunmaktadır.  Vali varlıkların bütün işlerini kendi...

El-Berru (Celle Celâlühü)

Berru  Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren. İyilik edenleri seven “Gerçekten biz bundan önce O’na...

El-Müte’ali (Celle Celâlühü)

Müte’âli  Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce Cenab-ı Hak buyuruyor. “O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok...

Et-Tevvabü (Celle Celâlühü)

Tevvâb Tövbeleri kabul eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.” (Bakara, 37) “Allah sizin tevbenizi...

El-Müntekımü (Celle Celâlühü)

Müntekım İntikam alan  Cenab-ı Hak buyuruyor: “Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları...

El-Afüvvü (Celle Celâlühü)

Affı çok. Affeden, bağışlayan  Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden. Günahları mahveden, silen, kulların kötülüklerini keremiyle bağışlayan. İnsanlara bağışlama duygusu...

Er-Rauf (Celle Celâlühü)

Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan Cenab-ı Hak buyuruyor:  “O, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir.” (Tevbe,...

Malikü’l Mülk (Celle Celâlühü)

Mülkün ebedi sahibi  Kainat, mülk ve servetin hakiki sahibi, bütün varlık emrinde, hikmetine kimse karışmayandır. Cenab-ı Hak buyuruyor: “De ki:...

Zü’l Celali vel İkram (C.C)

Ululuk ve ikram sahibi  Cenab–ı Hak buyuruyor. “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.” (Rahman, 27) “Büyüklük ve...

El-Muksitu (Celle Celâlühü)

Adaletle hükmeden Cenab-ı Hak buyuruyor:  “Allah, hakimlerin hakimi değil midir?” (Tin, 8) “O hakimlerin en iyisidir.” (Araf, 87) “Kıyamet günü...

El-Cami’u (Celle Celâlühü)

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan  Cenab-ı Hak buyuruyor: “Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır.” (Nisa, 87) “Elbette Allah, münafıkları ve...

El-Ganiyyü (Celle Celâlühü)

Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendi dışındaki her şey O’na muhtaç. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan...

El-Muğniy (Celle Celâlühü)

Dilediğini zengin eden  Cenab-ı Hak buyuruyor:  “Zengin eden de yoksul kılan da O’dur.” (Necm, 48 ) “Seni fakir bulup zengin...

El-Mani’u (Celle Celâlühü)

Dilediğini engelleyen Cenab-ı Hak buyuruyor:“Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O’nun tuttuğunu O’ndan sonra salıverecek de yoktur.” ...

Ed-Darru (Celle Celâlühü)

Sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratan Cenab-ı Hak buyuruyor: “Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah’tandır, sonra size bir zarar...

12