Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Ekim 2020

Dualar

Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin Duası

Anlamı: Ey zikredenleri zikreden, zikredenler ancak senin zikrinle seni zikrederler. Ey arifleri meydana çıkaran, arifler ancak seninle seni bilirler. Ey...

Her Türlü Tehlike ve Bela için Koruyucu Ayetler

Okunuşu: Vela yeudühu hıfzühüma ve hüue’l-aUyyü’l-azlm. (Bakara, 255) Anlamı: Onları görüp gözetmek O’na güç gelmez. Zira yüce ve azametli yalnızca O’dur.  Okunuşu: Fallahü...

Tembellikten Kurtulmak için Dua

Okunuşu: (Allahümme innı euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l aczi ve’l keseli ve’l-cübni ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve ğalebeti’r-ricali) Anlamı: Allah’ım! Hüzünden, kederden, acizlikten,...

Dargınlıkları Gidermek için Okunacak Dua

Okunuşu: Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve...

Bilinen ve Bilinmeyen Şeylerden Sığınma Duaları

Okunuşu: Allahümme ellif beyne kulubina.Ve aslih zate beynina,uehdina sübüle’s- selam, ue neccina mine’z-zulümati ile’n-nur,ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma batane.Ve...

Çözümsüz Zamanlarda Okunacak Dua

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi bi-ahassi sıfatike ve bi-izzi celalike ve bi-a’zami esma’ike ve bi-ısmeti enbiyaike ve bi-nuri evliyoike ve bi-demi şuhedaike es’eluke...

Peygamberimizin Meclisten Ayrılırken Okuduğu Mağfiret Duası

Okunuşu: Sübhanekallahümme Rabbi ue bi hamdike, la ilahe illa ente estağfirüke ve etubü ileyk. Anlamı: Yüce Allah’ım, her an Seni anar ve...

İmanı Güçlendiren Dua

Okunuşu: El-hamdü lillahi ale’l-iman. El-hamdü lillahi ale’l-îslam. El-hamdü lillahi ale’l-ihsan. El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam. Anlamı: Allahu Teala’nm bize...

İyilerden Olmak için Okunacak Dualar

Okunuşu: Allahümme’ğfirli hatieti ve ‘amdi. Allahümmehdini li-salihı’l-a’mali ve’l-ahlakı innehu la yehdi li-salihıha ve la yasrifü’an seyyi’iha illa ente. Anlamı: Allah’ım! Bilerek ve...

İmâm Şafiî’nin Duası

Anlamı: O’ndan başka ilah yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir. Muhakkak ki Allah katında din, İslâm’dır. Ben de Allah’ın tanık olduğu şeye...

Hz. Ali’nin Duası

Anlamı: Allah’ım! Belâ ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmekten, bağlanmaktan, sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım. Allah’ım! Benim günahlarım sana zarar vermez,...

Hz. Muaz ile Bilal’in Duaları

Anlamı: Allah’ım! Gözler uyumuş, yıldızlar kaybolmuştur. Sen ise sağsın ve herşeyi kudret elinde tutansın. Allah’ım! Cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır....

Kadir Gecesi Duası

Anlamı: Aişe validemiz, “Şayet Kadir Gecesi’ne tevafuk edersem nasıl dua edeyim?” diye Allah Resulü’ne sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve...

Uhud Savaşı Sonrası Peygamberimiz’in (s.a.v.) Duası

Anlamı: “Allah’ım! Hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete...

Ma’ruf-u Kerhi’nin Duası

Anlamı: Dinim için, dünyam için, beni ilgilendiren meselelerim için kerim olan Allah bana kafidir. Bana zulmedenden daha kuvvetli bulunan alim olan...

Hz. Ali’nin Cenazeyi Kabre Koyduktan Sonraki Duası

Anlamı: Allah’ım! Bu adam senin kulundur ve iki kulunun oğludur. Sana misafir gelmiştir. Sen ise misafir kabul edenlerin en cömertisin. Onun...

Allah ve Resulünü Sevme Duası

Okunuşu: Allahümme inni es’eluke hubbeke ve hubbe men yühıbbüke ve’l-amele’l-lezi yübelliğuni hubbeke. Allahümmec’al hubbeke ehabbu ileyye min nefsi ve ehli ve...

İhtiyaç Duası

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve a’male ehli’l-yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti...