Web sitemize hoşgeldiniz, 23 Ekim 2020

Dualar

Dilek için sabah akşam 7 defa okunacak dua

Hz.semre diyor ki: Ben Ebu Bekir’den ve İbn-i Ömer’den defalarca duydum ki, Peygamberimiz buyurdu;” Şu duayı kim okursa Alah’tan ne...

Büyük Hacet Duası

Büyük hacet Duası: “Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kıllete hiyletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente...

Çocuğu olmayanlar için dualar

Allahtan bir isteği olanlar öncelikle güzelce bir abdest almalı mümkünse gusül abdesti de alınırsa daha iyi olur. Niyet ederek Allah...

Allah’tan şifa isteme duası

Bismillahirrahmanirrahim. “Allahümme afini fi bedeni.Allahümme afini fi sem’i.Allahümme afini fi basari.La ilahe İlla ente.” Manası: Allah’ımbedenime afiyet ihsan buyur. Allah’ım!...

Çok etkili dua (Her türlü hacet için) 14 secde ayeti ile dua

Eğer hayırlı bir maksadın varda bunun olmasını arzu ediyorsan gece yarısı kalk. Abdest al. Kur’anı kerim’daki 14 secde  ayetini hepsinin...

ES-SABUR Esması ve zikrinin faydaları

ES-SABUR: Asilerden, intikam almakta acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddet tehir eden. Ebced değeri ve zikir saati: ES-SABUR isminin zikri(298)...

ER-REŞİD Esması ve zikrinin faydaları

ER-REŞİD: Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran; mahlukata maslahatlarını gösteren demektir. Ebced değeri ve zikir saati: ER-REŞİD isminin zikri...

EL-VARİS Esması ve zikrinin faydaları

EL-VARİS: Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi; mahlukatın yok olmasından da sonra baki kalan. Ebced değeri ve zikir saati: EL-VARİS isminin...

EL-BAKİ Esması ve zikrinin faydaları

EL-BAKİ; Varlığının sonu olmayan, sonsuz ve baki olan. Ebced değeri ve zikir saati: EL-BAKİ  İsminin zikri (113) adettir. Zikrin saati Güneş; zikir...

EL-BEDİ Esması ve zikrinin faydaları

EL-BEDİ; Emsalsiz, benzersiz ve örneksiz olarak hayret verici alemleri yoktan icat edip yaratan, eser ve ihsanıyla her yerde ve her...

EL-HADİ Esması ve zikrinin faydaları

EL-HADİ: Her şeye istikamet kazandıran, yol gösteren. yön veren, kullarına hidayet veren, doğru yola ulaştıran. Ebced değeri ve Zikir saati:...

EN-NUR Esması ve zikrinin faydaları

EN-NUR: Körlüğü olanları nuruyla görür kılan, dalalette olmaları da hidayetiyle irşat eden, bütün alemleri nuruyla aydınlatan demektir. Ebced değeri ve...

Zuhal saati

Zuhal saati ( esmaül Hüsna’nın okunuşunda günlere göre Zuhal saati) Zuhal saati:  Pazartesi: ( kuşluk ) Salı: ( ikindi )...

Utarid saati

UTARİD saati (Esmaül Hüsna’nın okunuşunda günlere göre Utarid saati) Utarid saati: Pazartesi: ( akşam ) Salı: (öğle ) Çarşamba: (sabah)  Perşembe:...

Ay (kamer) saati

Ay (kamer) saati ( Esmaül Hüsna’nın okunuşunda günlere göre Ay saati) Ay (kamer) saati: Pazartesi: ( sabah ) Salı:( mâ-beyn ;...

Merih saati

Merih saati (Esmaül Hüsna’nın okunuşunda günlere göre Merih saati) Merih saati:  Pazartesi ( öğle ) Salı (:sabah ) Çarşamba (...

Zühre saati

Zühre saati ( Esma’ül Hüsna’nın okunuşunda, günlere göre zühre saati) Zühre saati: Pazartesi: (İkindi) Salı; (Zeval yani güneşin tam tepe...

Müşteri saati

Müşteri saati (esmaül Hüsna’nın okunuşu günlere göre) Müşteri saati Pazartesi(zeval yani güneşin tam tepe noktaya ulatığı an) Salı (Akşam) Çarşamba(Öğlen) Perşembe(Sabah)...