Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Eylül 2020

"admin" Tarafından Eklenen Konular

Cuma Günü” Ya ALLAH ” zikri ile dua edin

Cuma günü “1000” defa  “Ya ALLAH”(c.c) zikri ile  isteklerinize kavuşabilirsiniz. Cuma günü ” YA ALLAH” zikri ile Allah’ın evliya kulları arasına girebilirsiniz. Cuma...

Cuma Saati Okunacak Dua

Cuma günü sela verildikten sonra Sela ile namaz ezanı arasında aşağıdaki duayı okuyun. “La ilahe illa ente, ya Hannanü Ya...

Bereket (karınca) Duası ve önemi

Karınca duası “Bu duayı okuyan, ticarethanesin de bulunduran bol, bereketli ve hayırlı helal kazançlar elde eder.” diye, öteden beri yapıla...

Şahmeran duası

Bu dua kelime-i tevhit ve Esma-i ilahilerden meydana gelmiştir. Ama havas ilminde, üst ve ileri seviyede kuvvetli ve özel amaçlar...

Evliliği kolaylaştırmak ve Kısmet açmak için

Bahtı bağlanmış,kısmeti çıkmayan kızların veya erkeklerin kısmetlerinin açılması için bir cami önünden 7 taş  sonrada 7 ayrı suadan su alınarak...

Esma-ül Hüsna ile doğal tedavi

Esma-ül Hüsna ile doğal tedavi (Dr.İbrahim Kerim) Biyoloji ilminin mucidi Dr.İbrahim Kerim Esma-Ül Hüsna’nın insan üzerindeki etkilerini ve tedavi şeklini,ve...

Dilek ve Hacet için çok etkili bir Dua

“Allah’tan bir şey isteyeceğin zaman Hadid Suresinin ilk altı ayeti  ile Haşr Suresinin son dört ayetini oku ve ardında şöyle...

EL-MÜ’MİN ESMASININ FAYDALARI

EL-MÜ’MİN: Kullarına vadinde,verdiği sözde sadık olan, kalplerde iman nurunu yakan,ve her türlü korkudan kurtarıp,güvenliğe kavuşturan.Eman ve emniyet sahibi. Zikir adedi:...

Arife Günü Dua

“Ey Yüceler Yücesi Rabbim…… Bu gece sana geldik,huzurundayız işte……Ellerimizi semana kaldırdık sana yalvarıyoruz… Bu yakarış senin katında kabul görmüş, Peygamberin...

Dilinde kekemelik olanın okuması için dua

Bismillahirrahmanirrahiym “Rabbiş Rahli sadiri ve yesirrli,vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.” Rabbim göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde olan düğümü...

Fatiha Suresi ve Manası

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM “El-hamdü lillahi rabbil-alemin,Er-rahmanir-rahiym,Maliki yevmid-diyn,İyyake-nabüdü ve iyyake-nesteiyn,İhdinas-sıratal-müstekıym,Sıratelleziyne en’amte aleyhim.Gayri-mağbudi aleyhim ve ledalliyn.Amin…” Manası: “Hamd (övmek ve öğülmek) alemlerin rabbi olan,...

ARİFE GÜNÜ YAPILACAK DUA

Arife günü bu duayı (1000) defa okuyan kimse her ne muradı varsa muradına Allah’ın izniyle kavuşur. “Bismillahirrahmanirrahiym, Sübhanellezi fis’semai arşühü,sübhanellezi...

Yolculuğa çıkarken okunacak dua

Fazileti: Bir kimse sefere, yolculuğa çıkmadan bu duayı okursa ve yanında bulundurursa, yolculuğu selamet ve sağlık içinde geçer. “Tevekkeltü alellahi ve...

Zilhicce ayı ve faziletleri

“Zilhicce”, Kurban bayramının olduğu aydır. Bu ay çok esrarlı ve faziletli bi aydır. Bu ay da bol bol tekbir, tehlil ve...

Peygamberimiz (s.a.v.) Diliyle Dua Etmek

Bilindiği üzere en iyi dua eden peygamberimiz ölduğu gibi, kabule şayan olan, dualar de şüphesiz onun dualarıdır. Hz.Peygamber Efendimiz gece...

Düşmandan ve Zalimin zulmünden kurtulmak isteyenler

Bu dua sabah akşam (19) defa besmele ile birlikde okunmalıdır. “Bismillahirrahmanirrahiym,Ferdün,Hayyün,Kayyumü,Hakemün,Adlün,Kudusün,Neccinii Minel kavvimizzaalimiyn” Düşmanın hilelerinden kurtulmak isteyenler. “Bismillahirrahmanirrahiym,Ferdün Hayyün,Kayyumü,Hakemün,Adlün,Kuddusün,Hasbünallahü ve...

Düşmanın Gözünü Bağlamak isteyenler

Bu dualar sabah akşam besmele ile 19 defa okunması gerekmekdedir. Düşmanın gözünü bağlamak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahiym,Ferdün,Hayyün,kayyümün,Hakemün,Adlün,Kuddusün Ağşeynahüm lehüm laa Yübsırün” Düşmanın...

Bel Ağrılarına Dua

“Bismillahirramnanirrahyim,Rabbena latüziğ gulubena ba’de izhadeytena ve heblena minledünke sültanen nesiyra.Kulhuvallahü ehad.Allahüssamed.lemyelid velemyüled.velemyekünlehü kuhüven ehad.kulhüvallahül Vahidül gahharü rabbüssemavati velerdi vema beynehüme’l-azizül...